پیش گفتار مبانی اقتصاد را همه بیاموزیم

اله مراد سیف /

علم اقتصاد با سابقه بسیار دیرینه خود امروزه کاربرد بسیار گسترده ای در سطوح خرد ، میانی و کلان پیدا کرده و توجه همه را به دلیل گره خوردن مسایل اقتصادی با زندگی روزمره آحاد مردم ، بنگاه های اقتصادی و دولت ها به خود جلب کرده است . همه ما در زندگی روزانه خود می‌خواهیم از اخبار اقتصادی با خبر شویم و از علل رخ دادن پدیده هایی مانند تورم و یا بیکاری سردر بیاوریم . آشنایی با این علم برای تصمیم سازان و تصمیم گیران در عرصه های عمومی بویژه مدیران سطوح راهبردی کشور بسیار لازم تر است .  به جرات می توان ادعا کرد که هیچ تصمیم عمومی نیست که بی نیاز از درک شرایط اقتصادی زمان تصمیم گیری و پیش بینی شرایط بعد از اجرای آن تصمیم باشد . هم اکنون ، اقتصاد در مسأله ­ی امنیت ملی و قدرت ملی کشورها نیز بسیار تأثیرگذار است به طوری که در بسیاری از کشورها  اقتصاد به­ عنوان مبنا و محور قدرت ملی تعریف شده و سایر مسایل دیگر خود را حول این محور تنظیم می­کنند.

 ساسله درس هایی که در پیش روی خود دارید  به  هدف شناخت مفاهیم و اصول و نظریه ­های علمی اقتصاد پرداخته است. در این محور، هم اکنون کتاب­های زیادی وجود دارند که خوانندگان برای تکمیل مباحث  می‌توانند به آنها مراجعه نمایند. فرض اساسی در این نوشتار آن بوده است که مخاطب ما از اقتصاد هیچ نمی داند . لذا، پیشاپیش از این که ممکن است مخاطب برخی مطالب را ساده و تکراری بیابند پوزش می طلبم و امیدوارم مطالب و دانسته های قبلی را با بیان متفاوتی در اینجا ملاحظه کنند . همچنین امید آن دارم که در پایان، شناخت درستی از علم اقتصاد و مسایل اساسی اقتصاد ایران پیدا کرده باشید.

اله مراد سیف

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *