مجموعه سخرانی های اقتصاد دانان در موضوع اقتصاد ایران

۰

دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای ایلامی

مجموعه سخرانی های اقتصاد دانان در موضوع اقتصاد ایران

بهکیش – پژویان – تقوی – خوشچهره – درخشان – رئیس دانا – رزاقی – زنوز – سبحانی – صادقی تهرانی – طبیبیان – عظیمی – غنی نژاد – مومنی – نادران – نوبخت – نهاوندیان – نیلی

<دریافت متن کامل>

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *