سازندگی

۰

سازندگی

اله مراد سیف /

متن :

  • فَأَهْبَطَهُ بَعْدَ اَلتَّوْبَهِ لِیَعْمُرَ أَرْضَهُ بِنَسْلِهِ (خطبه ۹۱)

ترجمه :

( درباره‌ وظیفه‌ آدم(ع) پس‌ از هبوط‌)خداوند آدم(ع) را پس‌ از توبه‌ به‌ زمین‌ فرود آورد، تا با نسل‌ او زمین‌ خود را آباد گرداند.

استنتاج کلی :

عمران‌ و آبادی وظیفه ای همگانی در نظام اسلامی است و دولت در این زمینه وظیفه هدایت تلاش ها در جهت اهداف برنامه ریزی را دارد ..

سیاست های اقتصادی مرتبط :

  • مشارکت دادن عامه مردم در فرایند برنامه ریزی عمران اقتصادی.
  • بسیج مردم برای سازندگی .
  • واگذاری مسئولیت اجرای پروژه های عمرانی به بخش خصوصی.
۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *