تحلیل استراتژیک ۵ سال آینده اقتصاد ایران

تحلیل استراتژیک ۵ سال آینده اقتصاد ایران

مجتبی لشکر بلوکی / دکتری مدیریت استراتژیک

 

دریافت فایل گزارش راهبردی از پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در ۵ سال آینده

۳+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *