تبیین گفتمان ولایت فقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ساختاری تفسیر

تبیین گفتمان ولایت فقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ساختاری تفسیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

۱ دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

۲ دانشیار دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

۳ رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن

چکیده

در دهه عدالت و پیشرفت، رهبر معظم انقلاب اسلامی به دکترین جهاد اقتصادی، مدیریت و روحیه جهادی و سیاست اقتصاد مقاومتی توجه خاص نموده است. هدف از این پژوهش کاربرد روش ساختاری تفسیری و طبقه­بندی و بررسی روابط مولفه‎های به‌دست آمده از نتایج تحلیل محتوای کیفی و تحلیل گفتمان بیانات ولایت فقیه در موضوع جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است و اینکه کدام یک اثرگذارتر و کدام یک اثرپذیرتر می‎باشند. رویکرد این تحقیق کیفی و ماهیت آن کاربردی است. در این پژوهش ابتدا تعاریف جهاد اقتصادی، گفتمان ولایت فقیه و نظریه جهاد اقتصادی از منظر ولایت فقیه و پیشینه موضوعات مشابه ارائه شده و همچنین روش ساختاری تفسیری در تبیین تحلیل‎های محتوی و گفتمان معرفی شده است. در ادامه نتایج تحلیل محتوای کیفی و تحلیل گفتمان بیانات امام خمینی(ره) و امام خامنه‎ای دام ظله العالی به تفکیک در موضوع جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی ارائه گردیده و مولفه‎های استخراج شده با استفاده از روش ساختاری تفسیری، ماتریس‎های خودتعاملی ساختاری، دسترسی پذیری، سازگار شده و تحلیل MICMAC [1] ارائه گردیده و در نهایت طبقات و ارتباط بین مولفه‎ها شناسایی شده است.
دریافت فایل متن کامل مقاله

متن کامل مقاله جهاد اقتصادی

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *