امکان سنجی بودجه بندی عملیاتی در یک سازمان

عنوان مقاله : امکان سنجی بودجه بندی عملیاتی در یک سازمان نظامی

 

فصلنامه طوبی (طرح و برنامه دفاعی)، سال اول، شماره ۲ زمستان ۱۳۸۸

نویسنده : اله مراد سیف

 

دانلود متن کامل مقاله مکان سنجی بودجه بندی عملیاتی در یک سازمان نظامی

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *