شهر من نهاوند : یک سند تاریخی خانوادگی

شهر من نهاوند : یک سند تاریخی خانوادگی

سند تاریخی زیر یک مبایعه نامه  است که موضوع مورد معامله یک قطعه زمین بوده است .  این سند به جز قدمت آن که به سوم جمادی الاولی ۱۳۲۷ یا یکشنبه دوم خرداد ۱۲۸۸ شمسی یعنی بیش از ۱۱۲ سال پیش برمی گردد از نظر فن کتابت بسیار جالب است . جامع و مانع بودن مطالب و رعایت همه موازین شرعی و عرفی در آن و نیز خطاب همراه با احترام طرفین در آن و نیز مهر و اثر انگشت شهود معامله و رسم الخط زیبای آن همگی بیانگر درک بالای نویسندگان آن عصر و تسلط آنها بر عرف و شرع و نیز ادبیات عرب دارد . در زیر ابتدا تصویر سند و سپس برای سهولت خوانندگان متن سند آورده می شود .

متن سند تاریخی خاندان سیف

غرض از تحریر آنکه مصالحه صحیحه شرعیه عرفیه ملیّه اثنی عشری نموده عالیقدر والی ولد مرحوم مرکعلی طائعاً راغباً عالماً عامداً از روی میل و رضا دون شائبه و اکراه در حالتیکه صحیح و مختار و مسموع بود از او جمیع اقاریر شرعیه و عرفیه همگی و تمامی محل مخروبه کائن در محله علیای نهاوند محدود به حدود اربعه در ذیل به خط جداول ۱- بشاهراه ۲- بحصارکربلائی ناصر ۳- بدیوار مصالح مرقوم ۴- به بیابان با توابع و لواحق از ثمر و مدخل و احجاراز راه عبور و غیره لا ذکراً ام لم یذکر و مما سمیِ ام لم یوسم در حق عالیقدر میرزامراد ولد مرحوم براری علی المصالحه مبلغ بیست و چهار هزار پول سفید خراج رایج در قرار بر سکّه فضّه مسکوک جدیدالضرب ۲۴ نخودی فی الحضور و صیغه مصالحه واقع و جاری شد و اسقاط تمام خیارات از طرفین گردید خصوصاً از طرف مصالح مرقوم و در ضمن عقد خارج لازم شرط شرعی نموده متصالح مرقوم که در مدت سخ سال تمام در سالی هشت هزار بمصالح مرقوم رد نماید اکنون تمامت مصالح عنه مرقوم حق طلق و ملک مطلق میرزامراد سومی علیه است که به هر نحو که خواهدتصرف مالکانه نماید بایّ نحو شاء و مشی اراده . بتاریخ سوم شهر جمادی الاولی من الشهور سنه ۱۳۲۷ .

توضیح :

هر مصالحه نامه ای ارکانی دارد که عبارت است از: مصالح (کسی که مالی یا امری را به دیگری واگذار کند)، مصالح له یا متصالح ( قبول کننده عقد)، مصالح عنه ( مالی که صلح و توافق بر آن واقع میشود) و مصالح به (مبلغ یا عوضی که متصالح در عقد مصالحه میدهد، وجه المصالحه)

 

 

 

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *