مقاله تاریخی فیلیپس : منحنی فیلیپس

The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom

Phillips, A. W.  “The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957. Economica,New Series, Vol. 25, No. 100 (Nov., 1958), pp. 283-299 (17 pages)Published By: Wiley

مقاله تاریخی فیلیپس بدون تردید از تاثیرگذارترین تحقیقات علمی در تاریخچه اندیشه اقتصادی پس از کینز بوده است . فرضیه فیلیپس همه مکاتب اقتصادی از نئوکینزین ها تا نئو کلاسیک ها را درگیر خود کرد و به روش شناسی مهمی در اندیشه اقتصادی تبدیل شد . اگرچه در مکاتب نئوکلاسیکی بسیاری تلاش کردند تا فرضیه فیلیس را رد کنند اما همین تلاش ها نیز بر اهمیت این نظریه دلالت داشتند . فرضیه فیلیپس از جمله اندیشه های علمی است که بدون دانستن آن دانش ما از اقتصاد کامل نخواهد بود و از این جهت مطالعه بدون واسطه این فرضیه برای علاقه مندان و بویژه دانش آموختگان علم اقتصاد لازم است .

فیلیپس در مقاله ای در سال ۱۹۵۸ در مجله اکونومیکا انتشار داد می نویسد :

«هنگامی که تقاضا برای یک کالا یا خدمت بالاتر از عرضه آن باشد ما انتظار داریم که قیمت افزایش پیدا کند . نرخ افزایش قیمت بزرگتر خواهد بود اگر مازاد تقاضا بیشتر باشد . برعکس  ، هنگامی که تقاضا نسبت به عرضه پایین باشد ، ما انتظار داریم که قیمت کاهش پیدا کند ، نرخ کاهش قیمت بزرگتر خواهد بود اگر کسری تقاضا بزرگتر باشد . جالب است که این اصل می تواند به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده نرخ تغییر دستمزدهای پولی ، که قیمت خدمات نیروی کار است عمل کند.هنگامی که تقاضا برای نیروی کار بالا باشد و بیکاران کمی وجود داشته باشند ما انتظار داریم که کارفرمایان به سرعت نرخ های دستمزد بالاتری پیشنهاد دهند، هر بنگاه یا صنعت مرتبا تلاش می کند که اندکی دستمزد بالاتری را از  دستمزد جاری  نسبت به دیگر بنگاهها برای جذب کارگران مناسب تر پیشنهاد دهد.از طرف دیگر در شرایطی که تقاضا  برای نیروی کار پایین  و نرخ بیکاری بالا باشد کارگران برای کاهش نرخ دستمزد خود به کمتر از دستمزد جاری بی میل هستند به طوری که نرخ های دستمزد بسیار آهسته کاهش پیدا می کند . بنا بر این رابطه میان بیکاری و نرخ تغییر دستمزد به نظر می رسد که کاملا غیر خطی باشد .

به نظر می رسد که یک عامل دوم موثر بر نرخ تغییر دستمزدهای پولی می تواند نرخ تغییر تقاضا برای نیروی کار و بنا بر این بیکاری باشد . »

رابطه ای که فیلیپس معرفی کرد در زیر آمده است :

در نتیجه فرضیه فیلیپس به اثبات رسید که نرخ تغییر دستمزدهای پولی می تواند با دو عامل توضیح داده شود که شامل سطح بیکاری و نرخ تغییر بیکاری می باشد . مگر در سالهایی که در آن افزایش بسیار سریعی در قیمت های وارداتی برای خنثی کردن گرایش به افزایش بهره وریبرای کاهش هزینه زندگی صورت گرفته باشد .

اصل مقاله را می توانید از پیوند زیر دریافت نمایید .

Economica – November 1958 – Phillips – The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the

 

 

William Phillips
Professor A.W.H (Bill) Phillips.jpg
Born
Alban William Housego Phillips

۱۸ November 1914

Te Rehunga near Dannevirke
Died ۴ March 1975 (aged ۶۰)

Nationality New Zealand
Institution London School of Economics
Australian National University
University of Auckland
Field Macroeconomics
School or
tradition
Neo-Keynesian economics
Alma mater London School of Economics
Influences Irving Fisher

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *