منابع علمی اقتصاد مقاومتی در آرشیو اسناد و کتابخانه ملی

۰

اله مراد سیف /

منابع موجود در فایل زیر تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ در آرشیو اسناد و کتابخانه ملی موجود بوده و برای سهولت در دسترسی علاقه مندان در ایجا آورده شده است . عزیزان با گرفتن کلید کنترل روی عنوان هر یک از منابع می توانند مستقیم به یایت اسناد و کتابخانه ملی متصل شده و جزئیات اثر را مشاهده کنند .

منابع اقتصاد مقاومتی در اسناد کتابخانه ملی

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *