پیامدهای احتمالی عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع ایران مطالعه موردی صنعت قطعات خودرو

پیامدهای احتمالی عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع ایران مطالعه موردی صنعت قطعات خودرو

نویسنده: حسن ولی بیگی الله مراد سیف

منبع: پژوهشنامه بازرگانی ۱۳۸۲ شماره ۲۶

 

متن کامل مقاله : پیامدهای احتمالی عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع ایران مطالعه موردی صنعت قطعات خودرو

 

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *