بررسی اثرات حملات ۱۱ سپتامبر بر اقتصاد جهانی

بررسی اثرات حملات ۱۱ سپتامبر بر اقتصاد جهانی

مجله سیاست دفاعی – شماره ۳۸ و ۳۹ – بهار و تابستان ۸۱

تاریخ ارائه  ۵/۱۰ ۸۰   تاریخ تصویب ۱۵/۲/۸۱

نویسنده  اله مراد سیف

بررسی اثرات حملات ۱۱ سپتامبر بر اقتصاد جهانی

چکیده

حادثه ۱۱ سپتامبر بدون تردید حادثه ای نیست که بی ارتباط با سرنوشت سایر ملتها ، از جهت نتایج و پیامدهای آن باشد . اگرچه یکی از اهداف مورد اصابت مرکز تجارت جهانی است اما به دلایلی اساسی تر نتایج اولیه این واقعه در صحنه اقتصاد جهانی ظهور کرده است و بازتاب های آن تا مدتها در صحنه سیاسی جهان ادامه خواهد داشت . در این نوشتار ابتدا نقش و تاثیر اقتصاد ایالات متحده را در اقتصاد جهانی بررسی می کنیم و سپس به تحلیل اثرات حملات ۱۱ سپتامبر می پردازیم .

 

 

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *