اصول حاکم بر اقتصاد الگوی پیشرفت و پیامد سنجی آن

0

اصول حاکم بر اقتصاد الگوی پیشرفت و پیامد سنجی آن

 

اله مراد سیف[۱]

 

در پی تدوین الگوی پایه‌ی اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن، اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه‌ی آینده، ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه‌ی نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در این نوشتار به اختصار «الگوی پیشرفت» نامیده خواهد شد، شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است . اقتصاد در این الگو به صورتی خاص مورد توجه قرار نگرفته، بلکه در کنار سایر ابعاد الگو دیده شده است . این نکته را شاید بتوان چنین تعبیر کرد که اقتصاد از سایر ابعاد پیشرفت در نظام اسلامی جدا نبوده و همراه با آن ابعاد می باید دیده شد . با این حال، از آنجا که تمرکز این مقاله بر بعد اقتصادی الگو می باشد  به صورت ویژه به آن خواهیم پرداخت .

در این نوشتار بر آن هستیم که اصول حاکم بر بُعد اقتصادی الگوی پیشرفت را استخراج و مورد مداقّه برای پیامد سنجی قرار دهیم . سوال محوری این مقاله آن است که اصول اقتصادی الگوی پیشرفت کدام است و پیامدهای اصول حاکم در این الگو چه می باشد؟ اهمیت این سوال از آنجا است که اصول حاکم می باید شمولیّت تام برای تحقق اهداف اساسی را داشته باشند . اهدافی که در سیاست های کلی اقتصادی و از جمله در سیاست های کلی اصل ۴۴ و نیز در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی منعکس شده است. در این نوشتار روش تحلیل محتوی تفسیری به کار گرفته شده و نتایج مبتنی بر این روش استخراج شده اند .

 

اصول حاکم بر اقتصادالگوی پیشرفت و پیامد سنجی آن

 

[۱]. دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع  :  seif.1338@gmail.com

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *