۳۰- باز توزیع درآمدها

۰

اله مراد سیف /

متن :

  • وَ قَالَ ع إِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ اَلْأَغْنِیَاءِ أَقْوَاتَ اَلْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلاَّ بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِیٌّ وَ اَللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِکَ (حکمت ۳۲۸)

ترجمه   :

خداوند سبحان‌ روزی‌ فقرا را در اموال‌ توانگران‌ مقرر داشته؛ پس‌ هیچ‌ فقیری‌ گرسنه‌ نماند، مگر آن‌که، توانگری‌ حق‌ او را بازداشته‌ است‌ و خدای‌ تعالی‌ توانگران‌ را بدین‌سبب‌ بازخواست‌ کند.

استنتاج کلی :

فقر در جامعه، بر اثر عدم‌ پرداخت‌ حقوق‌ واجب‌ از سوی‌توانمندان‌ است.  وظیفه حکومت استیفای این حق از طریق باز توزیع درآمدها می باشد.

سیاست های اقتصادی مرتبط :

  • برقراری سیستم مالیات تصاعدی برای باز توزیع درآمدها و تامین مالی اقشار کم درآمد.
  • توجه به معیار عدالت توزیعی در سیاست های توسعه .
  • هدفمند کردن یارانه ها و جلوگیری از تعلق یارانه های عمومی به اقشار برخوردار جامعه.
۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *