پنج گفتار در اقتصاد کرونا

پنج گفتار در اقتصاد کرونا  (اله مراد سیف)

  • گفتار اول :  اقتصاد سلامت
  • گفتار دوم  : بحران کرونا ،فرصتی برای نوآوری
  • گفتار سوم : نقش کسب و کار اینترنتی در رزمایش دفاع بیولوژیک
  • گفتار چهارم : یک الزام در تاب آوری کرونایی اقتصاد ملی
  • گفتار پنجم : یارانه ، اقتصاد ملی و کرونا

 

دریافت فایل : پنج گفتار در اقتصاد کرونا

 

 

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *