خصوصی سازی اما بدون راهبرد اجرایی

اله مراد سیف / اجرای ضعیف قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ به چالشی برای دولتی ها تبدیل شده و از جمله سیاست های بر زمین مانده در راستای اصلاحات اقتصادی است . این روزها با این حال بحث واگذاری سهام دولت در شرکت های بورسی به دستور کار وزارت اقتصاد و سازمان بورس تبدیل شده است . آنچه در نگاه اول جلب توجه می کند نداشتن راهبرد اجرایی مشخص برای این واگذاری گسترده ۵۰ هزار میلیارد تومانی است . مطابق آنچه اعلام شده است سهام این شرکت ها به شکل بلوکی و یکجا و ۲۰ درصد بالاتر از قیمت سهام در تابلو بورس عرضه خواهد شد . همچنین اعلام شده است که هدف واگذاری رفع کسری بودجه دولت نیست . در این یادداشت به مسایل این واگذاری می پردازیم .
اگر آنچه اعلام شده تحقق پیدا کند بخشی از مساله حل شده است و بخش دیگر مساله که به مسایل پس از واگذاری مربوط می شود، باقی خواهد ماند که در این یادداشت به آنها نمی پردازیم . اما شواهد حاکی از آن است که این واگذاری در عمل کمتر احتمال اجرایی شدن دارد . دلیل اساسی آن سنگین بودن حجم واگذاری و الزام به واگذاری نقد و بلوکی سهام است . پیشنهاد مطرح شده این است که خریداران با تشکیل کنسرسیوم می توانند این خرید را انجام دهند . اگر چه این پیشنهاد منطقی به نظر می رسد، لیکن اولاً تشکیل این گونه کنسرسیوم ها یک شبه اتفاق نخواهد افتاد و ثانیاً تشکیل آنها به هر شکل نیز نمی تواند منطبق بر اهداف واگذاری ها باشد . مساله مهم نیز همین است . سوالی که مطرح می شود این است که وزارت اقتصاد که از این واقعیت مطلع می باشد، چرا برای حل مساله تدبیری از قبل ندارد . پیشنهاد این یادداشت آن است که راهکار تشکیل کنسرسیوم می تواند یک راهبرد اجرایی برای واگذاری این بلوک های سهام باشد . در این صورت، لازم است وزارت اقتصاد با همکاری اتاق های بازرگانی ابتدا این کنسرسیوم های مالی را راه اندازی و سپس واگذاری سهام مذکور را اجرایی کنند . راه اندازی چنین کنسرسیوم هایی اگر هدایت شده و مطابق با شرایط خاص صورت گیرد در اثربخشی واگذاری ها نیز بسیار می تواند موثر باشد . به عبارت ساده تر، فرض کنید در موضوع سهام خودروسازها (ایران خودرو و سایپا)، اگر کنسرسیومی مالی با لحاظ شرایط داشتن سابقه در مدیریت صنعت خودروسازی راه اندازی شود، در هدایت درست این بنگاهها پس از واگذاری نقش سازنده تری می تواند ایفا کند . در واقع «اهلیت داشتن» برای واگذاری ها می توانست از مسیر ایجاد این کنسرسیوم ها مورد ملاحظه قرار گیرد . با توجه به این که سیاست های کلی اصل ۴۴ با هدف ایجاد رشد و شکوفایی و نیز فراهم سازی شرایط رقابت اقتصادی برای افزایش کارآیی پی ریزی شده است ، چنین ملاحظه ای از چنان اهمیت اساسی برخوردار است که می باید به عنوان یک اصل در واگذاری ها مورد توجه قرار گرفته و هدایتگر راهبرد اجرایی واگذاری ها باشد .

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *