زمینه‏ یابی و انطباق‏ سنجی کارکردهای نیروی انتظامی با اقتصاد مقاومتی

زمینه‏ یابی و انطباق‏ سنجی کارکردهای نیروی انتظامی با اقتصاد مقاومتی

 

مشاهده و دریافت فایل مقاله

مقاله ۳، دوره ۳، شماره ۹، پاییز ۱۳۹۷، صفحه ۶۳-۸۶  XMLاصل مقاله (۸۲۳٫۴۷ K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسنده
اله مراد سیف
دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
چکیده
بر اساس قانون مصوب تیر ۱۳۶۹، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از ادغام نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) تشکیل شد. بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هدف از تشکیل این نیرو، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب قانون مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است. ماده ۴ این قانون نیز مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در ۲۶ بند و چندین تبصره برشمرده که شامل طیف وسیعی از موارد است. گستردگی وظایف این نیرو به صورت طبیعی آن را با هر موضوع ملی در ابعاد مختلف درگیر می‏‌سازد که موضوع مهم اقتصاد مقاومتی نیز از این حکم مستثنی نیست. در مقاله حاضر به دنبال تبیین ارتباط و انطباق‏ سنجی کارکردهای نیروی انتظامی با اقتصاد مقاومتی هستیم و تلاش خواهیم کرد مبتنی بر تحلیل محتوای وظایف و مأموریت‌های نیروی انتظامی از یک سو و مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر، زمینه‌های این انطباق‏پذیری را استخراج کنیم و ارائه دهیم.
کلیدواژه‌ها
ناجا؛ بنیاد تعاون ناجا؛ اقتصاد مقاومتی
عنوان مقاله [English]
Surveying and Measuring-Conformity of Functions of NAJA to Resistance-based Economics
نویسندگان [English]
Allah-Morad Seyf
چکیده [English]
The Law Enforcement (NAJA) of Islamic Republic of Iran, based on approved law at July 1990, formed from incorporation of Constabulary (Sharbani), Committee and Gendarmerie Forces. According to Article 3 of Law of NAJA’s Formation, the aim of its formation is establishment of order and security and providing public and personal peace, as well protection and preservation of Islamic Revolution’s achievements on the basis mentioned Law in territory of Islamic Republic of Iran. Also, Article 4 of the same Law, have given duties of NAJA in 26 line and several notes including wide range of cases. The extent of NAJA’s duties normally, have involved it to all national subjects in different aspects that Resistance Economics too, was not excluded from it. In the present examination, by study and explanation of the relation and measuring-conformity of NAJA’s duties, and also, Foundation of Cooperation (Bonyad Taawon) on one hand, and contents of general guidelines of Resistance Economics on the other hand, we shall also extracted and given the grounds of this adaptability.
کلیدواژه‌ها [English]
NAJA, NAJA’s Foundation of Cooperation, Resistance Economics
مراجع
منابع فارسی
ـ ابراهیمی، آیت‏ الله و اله مراد سیف (۱۳۹۴)،  «مفهوم‎‏شناسی و زمینه‏ یابی بانکداری مقاومتی در اقتصاد ایران»،
اقتصادی، چاپ اول، پاییز.
  ـ سامانه قوانین و مقررات کل کشور در تارنمای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آدرس:
http://rc.majlis.ir/fa/content/law_cd
ـ سیف، اله مراد (۱۳۸۷)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات » قاچاق کالا در ایران »،
ـ سیف، اله مراد (۱۳۹۳)، «نقشه راه پیاده ‏سازی سیاست‏ ها‏‏ی کلی اقتصاد مقاومتی«، دانشگاه عالی دفاع ملی».
ـ سیف، اله مراد (۱۳۹۵)، دانشگاه عالی دفاع ملی، «اقتصاد مقاومتی: ضرورت‌ها، نقشه راه و زمینه‏های اجرا ».
ـ سیف، اله مراد، مجتبی راعی دهقی و بهنام مرشدی  (۱۳۹۴)، اقتصاد مقاومتی و بانکداری مقاومتی : مفاهیم، دانشگاه عالی دفاع ملی.
فصلنامه روند سال بیست و دوم، شماره ۷۱ پاییز ۱۳۹۴٫
ـ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ، تهران: چتر دانش.

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *