کتاب الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم های استکبار جهانی

1+

انقلاب اسلامی ایران که از  سال­های آغازین متحمل انواع فشارها را از جانب استکبار مواجه بوده ، در سال­های اخیر با موج جدیدی از دشمنی ها در تمامی حوزه ­ها به­ ویژه حوزه­ ی اقتصاد مواجه گردیده است. بسیاری از پیشرفت­های ایران اسلامی در حوزه­ های علمی، فن­آوری­های دفاعی، زیست فن­آوری، نانو، هوافضا و … در شرایط وجود این فشارها را می­توان مرهون تدابیر به موقع مسئولان و خواست و اراده­ ی ایرانی برای تبدیل تهدیدات به فرصت­ها دانست. لذا استکبار جهانی با آگاهی از نقاط آسیب­پذیر اقتصاد ملی­، شیوه­ ی جدید خود برای جلوگیری از این پیشرفت­ها را بر تشدید تحریم­های اقتصادی متمرکز نموده و جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه ایران رقم زده است. شواهد موجود در اقتصاد داخلی کشور، حکایت از آسیب­ هایی دارد که ریشه در مسایل اساسی اقتصاد کشور داشته و تأثیر آن­ها در حوزه­ های عمومی، اجتماعی و تجاری، قادر است در جهت خواسته­ های دشمنان، زمینه­ های ورود تنش به فضای اقتصادی کشور را فراهم نماید. بدین ترتیب، اقتصادی که باید  پایه­ی توسعه و پیشرفت کشور باشد، خود به بیماری تبدیل شده که باید ابتدا به درمان آن پرداخت..  بدیهی است که یکی از راه­کارهای اصولی و اجتناب­ ناپذیر برای دست­یابی به اهداف اساسی انقلاب و تحقق “عدالت و پیشرفتو مقابله با فشارهای اقتصادی استکبار، حل مسایل اساسی و رفع آسیب­پذیری­ های اقتصادی و بطور کلی برخورداری کشور از اقتصادی سالم­، پویا و غیر وابسته است. از الزامات چنین اقتصادی، وجود یک الگوی اقتصادی است که بتواند در شرایط چالش عمل نماید و از اهداف اساسی انقلاب، منحرف نگردد. این الگو که از سوی رهبر فرزانه­ی انقلاب(مدظله العالی) “الگوی اقتصاد مقاومتی” نام گرفته، در شرایط فعلی و تشدید تحریم­ها، یکی از ضروریات اصلی است که کشور برای بقای نظام و پیگیری اهداف اساسی خود باید به دنبال تحقق آن باشد. الگوی مناسبی که مدیریت اقتصادی کشور با در دست داشتن، آن نه تنها می­تواند در برابر چالش­های داخلی و خارجی اقتصادی ایستادگی نموده و آن­ها را مدیریت نماید.

از آنجا که اصلی ترین تهدید حال حاضر نظام از سوی استکبار جهانی موضوع تحریم های اقتصادی به شمار میرود ، و از طرفی نیز مقام معظم رهبری از جامعه دانشگاهی کشور تبیین ابعاد مختلف و از مسئولین برداشتن گام های اجرایی جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی را مطالبه نموده اند ، بنابراین، با نگاه به این دو مقوله ، با تعیین این پرسش که “الگوی مناسب اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در بخش های اقتصاد ملی کدام است؟” ، تلاش گروه مطالعاتی با راهنمایی استادان مربوطه بر این قرار گرفت تا الگویی راهبردی برای اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی استکبار جهانی ارائه نماید تا با توجه به ابعاد ، مؤلفه ها و شاخص های آن بتوان راهبردهای مناسبی برای اقتصاد ملی تدوین نمود.

رویکرد اصلی پژوهش حاضر آمیخته و از روش های نظریه مبنایی و موردی – زمینه ای بهره گیری شده است. پژوهشگران گروه مطالعاتی با بهره گیری از شیوه مصاحبه های باز و بسته عمیق ، جامعه آماری پژوهش که متشکل از ۱۵ نفر از خبرگان و صاحب نظران اقتصادی در سطوح راهبردی بوده اند را به شیوه هدفمند تا حد اشباع نظری مورد پرسش قرار دادند. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که ابعاد اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران منطبق بر اهداف اساسی انقلاب اسلامی عبارتند از : “رشد ، عدالت ، ثبات ، و فنریت”. همچنین مؤلفه­های عوامل سه گانه چالش­های اقتصادی (تأثیر تحریم­ها بر آسیب پذیری­ها)، ظرفیت­های اقتصادی و اهداف اقتصادی بدست آمدند و با بهره گیری از سیاست های کلی ابلاغی در حوزه اقتصاد، مجموعه مؤلفه­های چالش­ها و ظرفیت­ها در قالب سیاست­های عملی و به عنوان شاخص های اقتصاد مقاومتی مورد ملاحظه قرار گرفتند.

از آنجا که شاخص­های اقتصاد مقاومتی استخراج شده از سیاست­های عملی ، هر یک بر اساس دوره زمانی تأثیر دارای کارکردهای متفاوت می­باشند، این شاخص ها ابتدا در سه بخش شاخص های ترمیم کننده، ظرفیت ساز و مقاوم ساز دست بندی شدند و در نهایت نتایج داده­های تحلیل شده در قالب جدولی با ۴ بعد، ۱۷ مؤلفه و ۳۶ شاخص مبنای طراحی الگوی مورد نظر قرار گرفته و الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران  بر این اساس طراحی و ارائه گردیده است

 

 

 

 

1+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *