مکتب مقاومت و اقتصاد مقاومتی پس از شهادت سردار

اله مراد سیف /  اتفاقی که با شهادت سردار قاسم سلیمانی رقم خورد بدون تردید فصل جدیدی در همه ابعاد روابط جمهوری اسلامی ایران با دنیا خواهد گشود . اگر تا قبل از این مسئولین دولتی جمهوری اسلامی ایران به برگشت امریکا و یا جبران کاستی های امریکا توسط اروپا امیدوار بودند ، به نظر می رسد دیگر این خط به پایان خود رسیده و می باید مسیر  آینده را با روشنی بیشتری بر آنچه می تواند مورد اتکا برای اقتصاد  ملی قرار گیرد که همان ظرفیت های داخلی و نقاط قوت و فرصت های منطقه ای است استوار کرد و اقتصاد مقاومتی را به برنامه ای جدی برای ایستادن بر آرمان ها و مقابله با زیاده خواهی های استکبار تبدیل کرد . پس از شهادت سردار سلیمانی  یک فرصت کم نظیر تاریخی و سرمایه اجتماعی کم سابقه ای ظهور و بروز کرده که موجب ایجاد یک وحدت ملی برای رویارویی با استکبار شده است . این سرمایه می تواند پشتوانه حرکت جدیدی در اقتصاد ملی قرار  گیرد تا ظرفیت های راکد داخلی فعال شده و با فرهنگ جهادی مسایل داخلی اقتصاد ملی حل شود . اقتصاد ایران بالقوه اقتصادی قوی است و همین موجب شده است در اوج تحریم های استکبار ضمن فراهم سازی همه نیازهای داخلی رقم بالایی از صادرات غیر نفتی را به ثبت برساند . این می رساند که ظرفیت ها برای حرکت در مسیر پیشرفت حتی در شرایط دشوار تحریم بسیار زیاد است به طوری که :

 • اگر واردات مدیریت شود ، زمینه برای تولید داخلی فراهم تر خواهد شد .
 • اگر محیط کسب و کار بهبود یابد ، شرایط برای سرمایه گذاری داخلی بهتر خواهد شد .
 • اگر نظام مالیاتی کارآمد تر شود ، کاهش وابستگی بودجه به نفت تحقق خواهد یافت .
 • اگر نظام بانکی اصلاح شود ، تامین مالی تولید تسهیل خواهد شد .
 • اگر بخش عمومی کارآمدتر عمل کند ، نیاز به استقراض در بودجه عمومی کمتر خواهد شد.
 • اگر ظرفیت های مردم شناسایی و بکار گرفته شود ، ریل اقتصاد از دولتی بودن به مردمی پایه شدن تغییر خواهد کرد .
 • اگر الگوهای مصرف اصلاح شود ، هدر رفت منابع کمتر خواهد شد و ظرفیت های جدیدی برای استفاده در توسعه رفاه عمومی آزاد خواهد شد .
 • اگر شفافیت اقتصادی تقویت شود ، از اقتصاد رانت زدایی خواهد شد .
 • اگر مقابله با فساد جدی گرفته شود ، عدالت اجتماعی تقویت خواهد شد .
 • اگر مقابله با قاچاق جدی گرفته شود، تولید داخلی رونق خواهد گرفت .
 • اگر برنامه ریزی درستی صورت گیرد ، همه کالاهای اساسی می توانند در داخل تولید شوند که ضمن توسعه اشتغال داخلی، مصارف  ارزی کاهش یافته و ارزش پول ملی تقویت خواهد شد .
 • اگر به هسته های دانش بنیان اهمیت داده شود ، وابستگی ما به فنآوری خارجی کاهش خواهد یافت .
 • اگر دیپلماسی اقتصادی فعال تر عمل کند ، هم پیوندی منطقه ای جای وابستگی به کشورهای متخاصم را خواهد گرفت و نقشه تجاری پایداری برای ایران شکل خواهد گرفت که با تحریم دچار تنش نخواهد شد .
 • اگر اجرای درست اصل ۴۴ جدی گرفته شود ، اقتصادی رقابتی جایگزین اقتصاد غیر رقابتی فعلی خواهد شد .

نکته مهم این که هیچ یک از این اگرها متوقف بر ارتباط با امریکا و اروپا نیست و همه این اقدامات زمانی تحقق خواهد یافت که به مکتب مقاومت باور داشته باشیم و مسئولین اقتصادی ما هر یک خود را در لباس رزمی که سردار سلیمانی بر تن داشت ببینند . اقتصاد مقاومتی تنها در چنین شرایطی می تواند جلوه واقعی به خود گیرد .

۱+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *