تاب آوری کرونایی اقتصاد ملی : معرفی یک الزام مهم

اله مراد سیف /  اقتصاد ملی ممکن است در معرض انواع مخاطرات قرار گیرد . مجمع جهانی اقتصادی این مخاطرات را در فهرستی از۵۰ مخاطره و در در پنج دسته از مخاطرات (اقتصادی ، زیست محیطی ، ژئو پلیتیکی ، اجتماعی و تکنولوژیک) سالانه رتبه بندی کرده و اعلام می کند . ازجمله این مخاطرات که می تواند اقتصاد ملی کشورها را در معرض نوسان و اخلال قرار دهد مخاطرات  زیست محیطی است که ممکن است از ناحیه عواملی مانند باکتری ها و ویروس ها ، تغییرات اقلیم ، آلودگی محیط زیست ، بیابان زایی ، سوء مدیریت شهری ، پایداری هوا ، گازهای گلخانه ای ؛ انقراض زیستی ، حوادث طبیعی و طوفان های ژئو مغناطیسی پدید آید .

انتشار ویروس کرونا بدون تردید ازپدیده های بسیار خطرناک و مضر برای اجتماعات انسانی است و از همین طریق تاثیر غیر قابل انکار و در عین حال مهمی بر راکد شدن فعالیت های اقتصادی خواهد داشت . اما از آنجا که اقتصاد ملی مانند یک موجود زنده است ، می باید بتواند برای ادامه حیات خود با این پدیده های مخرب نوعی سازگاری از خود نشان داده و به میزانی ازتاب آوری دست پیدا کند . اگرچه توصیه های بهداشتی برای مهار و مقابله با این ویروس می تواند در یک مقطع کوتاه با راکد کردن بسیاری از فعالیت های اقتصادی همراه باشد، لیکن نباید فراموش کرد که این راکد شدن نمی تواند یک راه کار در ادامه این مقابله باشد . ادامه این وضعیت می تواند به ازدست رفتن بسیاری ازمشاغل و درآمدها منجر شده شرایط اقتصادی دشوار فعلی را برای برخی ازاقشاز غیر قابل تحمل نماید . لذا آنچه مهم است این که در هر یک از زمینه های درگیر می باید راه کارهایی برای هم زیستی و سازگاری میان فعالیت اقتصادی و شرایط بهداشتی یافته و از تداوم رکود فعالیت ها جلوگیری کرد . از جمله در این زمینه می باید برای هر یک ازاین فعالیت ها توسط مسئولین بهداشت و درمان در تعامل با اصناف مربوطه پروتکل های بهداشتی ویژه تدوین و ادامه فعالیت آنها منطوط به رعایت این پروتکل ها گردد . بدین ترتیب می توان با حداقل آثار رکودی و نیز آثار سوء انتشار بیماری، دوران مهار و مقابله با ویروس را  طی کرد . در غیر این صورت مجبور خواهیم بود از میان دو اتفاق بد ، شامل رکود کامل بسیاری ازفعالیت ها  به منظور مهار بیماری و یا انتشار گسترده ویروس بر اثر بی مبالاتی مشاغل آزاد ، یکی را انتخاب کنیم که در هر صورت هزینه های آن بسیار گسترده خواهد بود .

۱+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *