تصویری از وضعیت اقتصادی کشور : چالش ها و راه کارها

تصویری از وضعیت اقتصادی کشور : چالش ها و راه کارها مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی معاونت پژوهشهای اقتصادی خرداد

Read more

 پیوند تاریخی قدرت دفاعی و اقتصادی

صرفه‌های اقتصادی صادرات بنزین به ونزوئلا؛  پیوند تاریخی قدرت دفاعی و اقتصادی دکتر اله مراد سیف استاد دانشگاه با تبیین

Read more

چرا صادرات بنزین به ونزوئلا یک نقطه عطف تاریخی است؟

اله مراد سیف / در این که اعزام نفت کش های غول پیکر نفتی از جانب ج.ا.ایران به سمت ونزوئلا آن

Read more